Ook binnen Scouting is een veilige omgeving is belangrijk. Zeker omdat wij met minderjarigen werken, betekent dit, naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige materialen, dat alle leden zich ook veilig moeten kunnen voelen.

Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp. Geen enkele Scoutinggroep hoopt dat het gebeurt. En juist daarom zetten we dit onderwerp jaarlijks op de agenda. Openheid en preventief beleid helpen de kans op grensoverschrijdend gedrag te verkleinen. Hierbij worden we geholpen door het landelijke programma 'In veilige handen'. Over dit programma lees je meer op de volgende pagina.

Ook in ons vrijwilligersbeleid hebben we aandacht voor het aanstellingsbeleid voor vrijwilligers, voor sociale veiligheid evenals voor de gedragscode Scouting Nederland.

U kunt ook contact opnemen met onze vertrouwenspersoon